Hälsa från bikupan

 

Sedan några år tillbaka jobbar jag med biodlare i ett projekt om biprodukter, alltså honung, bivax, pollen, propolis, bibröd och drottningelé. Syftet med projektet är att inspirera fler svenska biodlare att börja producera biprodukter eftersom det finns en större efterfrågan än tillgång på svenska biprodukter.

 

Jag och  min kollega Lotta Fabricius Kristiansen, som är expert på biodling, samlar in kunskap om biprodukter och förmedlar dem på ett strukturerat och pedagogiskt sätt genom seminarier, föreläsningar, kurser och workshops.

 

Lotta och jag har skrivit boken Hälsa från bikupan (finns att beställa här), en handbok för att producera och använda biprodukter.

 

Jag har också läst massor av vetenskapliga artiklar om biprodukter. De artiklarna har jag sammanställt i ett dokument som finns att hämta här bredvid. Dessutom har jag kompletterat artikeln om biprodukter med artiklar om allergier mot biprodukter, fakta om pyrrolizidinalkaloider och två artiklar om hur biprodukter kommer i kläm i trenden med vegansk kosmetika. Samtliga hittar du här intill.

 

Projektet Hälsa från bikupan har som slutmål att ta fram en nationell standard för biprodukter och att producera manualer i video- och bokform för hur man producerar biprodukter på ett säkert sätt. Svenska Bin driver projektet och det finansieras av Jordbruksverket genom Nationella Honungsprogrammet.

 

Vill du lära dig mer om biprodukterna och deras terapeutiska egenskaper? Boka in en föreläsning eller workshop!